Общи условия

Skype Me™! fb phone 02/ 951 6948
  • 02/ 951 6948

Общи условия

I.РЕЗЕРВАЦИЯ
 
1. Можете да направите резервация за избрана от Вас програма или туристически пакет по телефон, факс, електронна поща или лично в офиса на фирмата, или при оторизираните ни представители за определения регион, като в резервацията задължително трябва да посочите трите имена на латиница по документа за самоличност, с който възнамерявате да пътувате(лична карта или паспорт) и ЕГН на всички пътуващи.
 
2. Резервацията се счита за валидна след потвърждение от страна на туроператора. Потвърждението от страна на туроператора може да бъде извършено по телефон, факс, електронна поща или лично пред потребителя в офиса на фирмата или от оторизираните представители в страната.
 
3. След потвърждение на резервацията, тя ще бъде активна в рамките на следващите 24 часа за самолетните програми и 72 часа за автобусните програми, в рамките на които следва даподпишете договор с туроператора и да внесете вашия депозит.
 
II. ЦЕНИ И РАЗПЛАЩАНИЯ
 
1. Депозит
1.1. Вашата резервация се счита за окончателно потвърдена след внасяне на депозит в размер на 30% от стойността на договора за автобусните програми и 50% от стойността на договора за самолетните програми (освен ако в предварителната информация изрично не е упоменато друго) и подписване на договор между туроператора и потребителя.
 
2. Окончателно плащане
2.1. Остатъкът до пълната сума трябва да се внесе най-късно до 21 дни преди датата на отпътуване (освен ако в предварителната информация изрично не е упоменато друго). В случай че това не стане, пътуването се счита за анулирано по вина на потребителя. Депозит не се възстановява.
 
3. Начин на плащане
3.1. Разплащанията по договора се извършват в национална валута по банков път:  Райфайзен Банк,  бул. “Тотлебен” 5 
IBAN: BG90RZBB  9155 1088 6952 18    
BIC: RZBBBGSF 
“Сън Травел Прима” EООД
или в офиса на фирмата на адрес:  гр. София 1606, бул. “Ген. Тотлебен” 6
 
4. Крайна цена
4.1. Крайната цена на пътуването се формира като към общата пакетна цена на пътуването се добавят всички заявени допълнителни услуги и допълнителни такси при наличието на такива, които туроператорът може да начисли най-късно до 20 дни преди датата на отпътуване и при ограниченията на т. 5. от настоящия раздел.
 
5. Промяна на цената
5.1. Туроператорът може да увеличи цената на пътуването при увеличение стойността на транспортните разходи, в т.ч. горивото; при увеличение размерът на такси свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси; при промени на валутния курс от момента на сключване на договора до началото на пътуването.
5.2. При настъпване на необходимост от увеличение на цената на пътуването туроператорът се задължава да уведоми писмено потребителя в срок от 2дни от датата на възникване на тази необходимост.  
5.3. Във всички случаи промяната на цената може да бъде извършена най-късно до 20 дни преди датата на отпътуване и в съответствие с увеличението на разходите, таксите и валутния курс.
5.4. Промяна на цената с по-малко от 5% се смята за незначителна и не е основание за отказ от пътуване.
 
III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. За страните с безвизов режим за български граждани, е необходим задграничен паспорт с валидност минимум 6 месеца след крайната дата на пътуването или лична карта с валидност минимум до крайната дата на пътуване.
2. За страните, за които се изисква виза за български граждани, е необходим задграничен паспорт с валидност минимум 6 месеца след крайната дата на пътуването.
3. Български граждани могат де се информират за визовия режим спрямо тях и срока за получаване на необходимите визи в сайта на Министерство на Външните работи: http://www.mfa.bg/pages/128/index.html
4. Посочените в този раздел необходими документи са изискуеми за български граждани. Чужди граждани, пътуващи по програми на туроператора, следва да се информират сами за паспортния и визов режим на страните, през които ще се осъществи пътуването и да изпълнят съответните изисквания.При неспазване на тези изисквания, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.
5. Деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, е необходимо да имат валиден документ за самоличност и нотариално заверена декларация от единия/двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
6. При подписване на договора Потребителя предоставя на Туроператора копие от документа за самоличност, с който възнамерява да пътува и се задължава по време на пътуването да притежава валиден документ за самоличност според указаните условия.
 
IV. ТРАНСПОРТ
1. Транспортът по автобусните програми на туроператора се извършва с автобуси марка Мерцедес, Неоплан, Сетра, Мицубиши и други, категория ***, които отговарят на всички законови изисквания за превоз на пътници в страната и чужбина.
2. По време на пътуването автобусът се движи по график, съобразно международните закони за движение.
3. Абсолютно е забранено тютюнопушенето и консумацията на алкохол в превозното средство.
4. Туроператорът разпределя местата в автобуса.
5. При самолетните програми името на авиокомпанията превозвач е упоменато още в предварителната информация.
 
V. ХОТЕЛИ И НАСТАНЯВАНЕ
1. Настаняването по време на пътуването е в хотели от типа Премиер клас, икономичен тип хотелски вериги, стаи с 3 легла (спалня + легло), баня, санитарен възел, телевизор, кодово заключване на стаите; младежки хотели – много разпространени в Европа; широки и удобни стаи с 3, 4 и повече легла, баня и санитарен възел в стаята или на етажа, отлична хигиена, перфектно обслужване; хотели 2*, 3*, 4* и 5* - съгласно изискванията за категорията в съответната държава.
2. Туроператорът не носи отговорност за категоризацията на хотелите предложени в офертите, тъй като те са категоризирани от оторизираните органи в съответната държава. Категоризацията на хотелите се извършва на база местни критерии и е възможно да не отговаря на стандартите в ЕС. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за разминаванията в стандартите.
3.По правило груповото настаняването в хотелите се извършва след 15 ч. в деня на пристигане (след 12.00 ч. за индивидуални резервации), а освобождаването на хотелските стаи се извършва до 10 ч. за групови настанявания и до 12 ч за индивидуални резервации в деня на заминаването. По изключение /в някои хотели в Испания напр./ освобождаването във всеки случай е до 10 ч. Когато е упоменато / предплатено друго тези часове се конкретизират в съответната програма.
 
VI. ЗАСТРАХОВКИ:
1. Туроператорът има сключен Застрахователен договор Отговорност на туроператора по силата на чл.97, ал.1 от ЗТ със ЗАД Алианц България с полица № 13160163070000034. Полицата е качена в сайта на туроператора в раздел „Фирмени документи”.
2. Туроператорът осигурява на потребителя застраховка Помощ при пътуване в чужбина, покриваща медицински разноски в резултат на злополука или акутно заболяване с покритие минимум 2 000 евро съгласно общите условия на ЗАД Евроинс.
3. Туроператорът предоставя на потребителя оригинал на застрахователна полица преди началото на пътуването.
4. Срещу платената застрахователна премия Застрахователят сключва застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” и се задължава при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената застрахователна полица да обезщети разходи и суми, определени по вид и до лимитите за съответното покритие.
5. Застраховката “Помощ при пътуване в чужбина” е валидна за цял свят с изключение територията на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования (в случай, че е различна от България).
6. Срокът на застраховката “Помощ при пътуване в чужбина” е посочен в съответната застрахователна полица.
7. Условията по застраховката “Помощ при пътуване в чужбина”  са посочени в Общите условия на застрахователя и застрахователната полица.
8. Потребителят има възможност да сключи застрахователен договор Отказ от пътуване, със застрахователно дружество по избор, за покриване на разходите в случай на отказ от пътуването от страна на потребителя при събития покрити по условията на застраховката.
 
VII.ОТГОВОРНОСТИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА
1. Туроператорът носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги включени в програмата в съответствие с условията по договор.
2. Договорът важи само за изрично описаните в него услуги. Всички неупоменати допълнителни услуги в договора са предмет на отделно споразумение. За тях потребителят дължи отделно заплащане.
3. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:
3.1. претенции и рекламации на услуги, обещани или предложени на Потребителя в друг вид освен в писмен.
3.2. претенции и рекламация на услуги, избрани от Потребителя по време на самото пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
3.2. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия; усложнена обстановка по пътищата; промени в  часовете на пътуването, закъснения, отмяна на полети, промени на полетно разписание по вина на авиопревозвача; over-booking на самолетни, фериботни и други билети; забавяне на гранични пунктове; оказване на помощ на турист; национални и религиозни празници; масови обществени прояви; стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. При тези случаи Туроператорът си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без Туроператорът да носи отговорност и да дължи неустойки за това.
3.3 самоволно отклонение на турист от групата или при неспазване указанията на представителя на фирмата, придружаващ групата.
3.4. откраднато, загубно или забравено имущество и документи на Потребителя.
3.5. отказ от или замяна на туристическа програма по време на самото пътуване.
3.6. неспазване от страна на Потребителя на законите на съответната държава, независимо дали е запознат с тях или не.
3.7. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат.
3.8. Потребителя, който поради различни причини, в т.ч. алкохолно или наркотично опиянение възпрепятства изпълнението на програмата.
3.9. при всички изброени случаи в т. от 3.1. до 3.8. Туроператорът си запазва правото на промени в програмата и на действия според възникналата ситуация, без да дължи неустойки и обезщетения за това.
4. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на Потребителя, Туроператорът му е отказал изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, което се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
5. Туроператорът има право във всеки един момент от пътуването едностранно да откаже да предостави част от включените в пакета услуги без да дължи неустойки или обезщетения в случай, че туристът с поведението си създава сериозен риск за сигурността или удобството на останалите туристи, на служители или съконтрагенти на туроператора или на държавни или общински служители в приемащата страна или за успешното продължаване на пътуването. В този случай Туроператорът не дължи връщане на платени от Потребителя суми по договора и има право на обезщетение за всички причинени му от неправомерното поведение на туриста вреди.
6. Туроператорът не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в мястото на настаняване. В подобни случаи представителя на Туроператорът на място съдейства на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Търсене на забравени или откраднати вещи и документи се извършва от Потребителя за негова сметка.
7. Туроператорът си запазва правото на промяна на указаните хотели и заведения за хранене и развлечения с равностойни от същата или по-висока категория, като настъпилите промени могат да се извършват не по-късно от 10 дни преди датата на отпътуване. Тази промяна се счита за незначителна и Потребителят няма право да се откаже от пътуването поради тази причина.
8. В случаите, когато Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от договора за организирано пътуване, той е длъжен да уведоми Потребителяза направените промени в двудневен срок, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към договора.
9. В случай на неосъществяване на отделна допълнителна туристическа услуга, поради обективни обстоятелства Туроператорът възстановява на Потребителя пълния размер на платената цена, като не дължи други обезщетения и неустойки. Неосъществяването на допълнителна услуга, не е основание за отказ от страна на Потребителя от договора за организирано пътуване.
10. Туроператорът има право да прекрати договора с Потребителя без да дължи неустойка и обезщетение в случай, че за осъществяване на екскурзията е необходим минимум от 45 души и този брой не е набран до 7 дни преди датата на пътуване. В този случай Туроператорът връща на Потребителя всички внесени до този момент суми. Срок за уведомление на Потребителя за непостигнат минимум: 7 дни преди датата на заминаване.
11. Туроператорът има право да прекрати договора с Потребителя без да дължи неустойка и обезщетение в случай на непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. В този случай Туроператорът връща на Потребителя всички внесени до този момент суми без тази част от тях за извършените фактически разходи /такса за анулация на сключени от името и за сметка на Потребителя застраховки, глоба за върнати самолетни билети за редовни полети съобразно правилата на съответната авиокомпания, визови такси и други заявени по желание на потребителя и заплатени предварително допълнителни услуги, които са заплатени на трети лица - контрагенти на Туроператора и по правилата на тези трети лица не подлежат на връщане/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
12. В случаите на стачка, отмяна на полет или фалит на авиокомпания, както и при ненабиране на минималния брой участници по програмата, по изрично желание на Потребителя, Туропрераторът може да предложи осъществяване на пътуването с друга авиокомпания или с по-малък брой участници. В този случай Туроператорът посочва цена на пътуването, валидна при променените условия.
13. Туроператорът не носи отговорност за наложени на туриста глоби и други санкции от оторизирани лица в приемащата страна за извършени от туриста правонарушения, като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристойни външен вид и/или поведение, неспазване на правилата за движение и др. подобни.
14. Туроператорът не носи отговорност и не дължи възстановяване на допълнителни разходи на Потребителя в случаи на пропуснати трансфери и екскурзии, поради негови закъснения както и за непредоставени услуги, поради неадекватното състояние или външен вид. В случаи, че поради изложените причини за Потребителя или за Туроператора възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло от Потребителя.
15. Отговорността на Туроператора при неточно изпълнение на този договор е до размера на разликата между цената на договорената в този договор услуга и реално предоставената услуга.
16. В случаите когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник”и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
17. В случай, че Потребителят не извърши плащания в установените срокове се счита, че той желае да прекрати договора с произтичащите от това последици, съгласно разпоредбите на раздел АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИпосочени в този договор.
18. Допускането на лица на територията на съответната държава е в компетенциите на граничните служби. В случай на отказ даден Потребител да бъде допуснат до територията на съответната държава, Туроператорът не носи отговорност и не дължи възстановяване на суми по договора, както и обезщетения.
19. Данни за всички изискуеми от Потребителя документи, необходими за осъществяване на пътуването се съдържат в предоставената от Туроператора предварителна информация по чл.80 от ЗТ в писмен вид или публикувана на интернет страница www.suntravel.bg
20. Туроператорът не носи отговорност и не дължи неустойки или обезщетения, както и връщане на суми по договора ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не вземе участие в пътуването поради това, че не разполага с редовни документи /необходими визи, изискуеми
21.Туроператорът предоставя информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя на интернет страница си www.suntravel.bg
22. Туроператорът не носи отговорност и не дължи обезщетение в случай, че Потребителя не е изпълнил съответните здравни изисквания и не е допуснат до територията на съответната страна.
23. Туроператорът издава всички необходими документи за пътуване, след заплащане на   пълния размер на цената от страна на Потребителя, като му ги предоставят не по-късно от 5 дни преди началната дата на пътуването.
24. Потребителят е длъжен да носи със себе си всички документи по време на пътуването.
25. Туроператорът има издадено Удостоверение за администратор на лични данни № 365011.
26. Туроператорът гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни се използват само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.
27. С подписването на настоящия договор Потребителят декларира, че е съгласен личните му данни да бъдат използвани във връзка с изпълнението на настоящия договор.
 
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
1. При подписване на договора Потребителят предоставя всички необходими лични данни на всички пътуващи лица. Липсата на част от личните данни на всички или част от пътуващите лица може да бъде попълнена като същите бъдат изпратени на туроператора допълнително в писмен вид в рамките на деня на подписване на договора. Неизпращането на липсващите лични данни на пътуващите лица в срок не освобождава потребителя от задълженията му по този договор.
2. Потребителят се задължава да заплати в пълен обем и в установените в Договора срокове стойността на туристическите услуги.
3. Потребителят има право да се откаже от пътуването като заяви своя отказ писмено в офиса на Туроператора не по-късно от 5 работни дни преди началната дата на пътуването.
4. Потребителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойки и обезщетение в случай, че Туроператора направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на настоящия договор. За значителна промяна по смисъла на предходното изречение не се смята промяна на цената на туристическата услуга с до 5% или замяната на хотел и заведения за хранене и развлечения с равностойни от същата или по-висока категория.
5. При промяна цената на пътуване или при промяна на някоя от съществените клаузи на договора Потребителят има право да приеме промените или да откаже пътуването като:
5.1. приеме промяната в общата цена, подпише допълнително споразумение и заплати дължимата сума по разликата.
5.2. откаже пътуването без да дължи неустойка или обезщетение ако увеличението на общата цена е с повече от 5%.
5.3. потребителят уведомява за решението си туроператора или туристическия агент в срок от три дни от получаване на уведомлението за промяна, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването. В случай, че в посочения срок Потребителят не е уведомил Туроператора се счита, че приема промяната.
6. В случай на отказ от пътуването при промяна на цената с повече от 5% потребителят има право да избира една от следните възможности:
6.1. друго пътуване с обща цена от същото или по-високо качество, като в случай на по-висока цена на новоизбрания туристически пакет Потребителят заплаща разликата в цената.
6.2. друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай Туроператорът възстановява разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или
6.3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на писменото уведомление за отказ.
7. Потребителят има право да получи обезщетение за претърпени от виновно неизпълнение на програмата за туристическото пътуване от Туроператора вреди с доказан размер на същите освен в случаите, когато това се дължи нa:
7.1. действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора, които не могат да се предвидят или избегнат.
7.2. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на Туроператора.
8. Потребителят има право да преотстъпи пътуването си на друго лице, като задължително уведоми писмено Туроператора не по-късно от 5 работни дни преди началната дата на пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето. Туроператорът приема, че третото лице е съгласно с прехвърлянето и е запознато с всички условия на договора и ги приема, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
9. Потребителят няма право на неустойка или обезщетение при анулиране на пътуването по негова вина или при неявяване на мястото на тръгване в обявения час за начало на пътуването, независимо от причините.
10. Потребителят се задължава да спазва всички уговорени сборни часове при отпътуване за друг град или място. Закъснял потребител се изчаква до 5 минути независимо от причините, след което групата отпътува по програма. Закъснелият турист догонва групата или се прибира в България за своя сметка. Туроператорът не носи отговорност за последствията и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.
11. В случай, че Потребителят прекрати доброволно своето пътуване през времетраенето му, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай Потребителят не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените, но неизползвани услуги.
12. Потребителят е длъжен не по-късно от 7 работни дни преди началото на пътуването да се яви лично в офиса на Туроператора или Туристичеслия агент за получаване на задължителната, съгласно чл. 86 от Закона за туризма информация. В случай, че Потребителят не се яви в посочения срок, Туроператорът не носи отговорност за вреди и всякакви други неблагоприятни последици, произтекли от това, че потребителят не е информиран.
 
IX. Откази, анулации и неустойки при автобусни програми:
1. ПОТРЕЛИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение не по-късно от 60 работни дни преди датата на тръгване.
2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора като дължи неустойка в размер на 30 % от крайната цена на пътуването не по-късно от 40 работни дни преди датата на тръгване.
3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора като дължи неустойка в размер на 50 % от крайната цена на пътуването не по-късно от 20 работни дни преди датата на тръгване.
4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора като дължи неустойка в размер на 75 % от крайната цена на пътуването не по-късно от 10 работни дни преди датата на тръгване.
5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да преотстъпи пътуването си на друго лице като се задължи да уведоми агенцията не по-късно от 5 работни дни преди пътуването. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ не дължи неустойки и обезщетения. Подписа на потребителя се приема за гаранция, че неговия заместник е запознат с всички условия на пътуването.
6. При отказ от договора след срока по чл. 5 /преотстъпване/ ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 100 % от общата цена на пътуването.
7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже договора без да дължи неустойка или обезщетение ако не му бъде предоставен застрахователен договор покриващ причинени вреди при неплатежоспособност, несъстоятелност, не разплащане с контрагента, по силата на който Застрахователят възстановява платените от туриста суми, както и разликата от не представените услуги уговорени в договора. Отказът става в писмена форма пред Туроператорът преди началото на пътуването.
 
IX.A Откази, анулации и неустойки при самолетни програми:
1. Потребителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение не по-късно 60 работни дни преди датата на отпътуване в случай, че все още не е издаден самолетния билет. В случай, че самолетния билет е издаден Потребителят дължи неустойка в размер на самолетния билет + направените фактически разходи по резервацията.
2. Потребителят има право да се откаже от договора като дължи неустойка в размер на 30 % от крайната цена на пътуването не по-късно от 40 работни дни преди датата на отпътуване в случай, че все още не е издаден самолетния билет. В случай, че самолетния билет е издаден Потребителят дължи неустойка в размер на самолетния билет + направените фактически разходи.
3. Потребителят има право да се откаже от договора като дължи неустойка в размер на 50% от крайната цена на пътуването не по-късно от 20 работни дни преди датата на отпътуване в случай, че все още не е издаден самолетния билет. В случай, че самолетния билет е издаден Потребителят дължи неустойка в размер на самолетния билет + направените фактически разходи по резервацията. След този срок суми не се възстановяват.
4. Потребителят има право да преотстъпи пътуването си на друго лице като се задължи да уведоми агенцията не по-късно от 5 работни дни преди пътуването в случай, че все още не е издаден самолетния билет. В случай, че самолетния билет е издаден Потребителят дължи неустойка в размер на самолетния билет. Остатъкът до внесената сума се прехвърля по договора на лицето, което замества потребителя. Подписа на потребителя се приема за гаранция, че неговия заместник е запознат с всички условия на пътуването.
5. При отказ от договора след срока по чл. 4 /преотстъпване/ Потребителят дължи неустойка в размер на 100 % от общата цена на пътуването.
6. Потребителят има право да откаже договора без да дължи неустойка или обезщетение ако не му бъде предоставен застрахователен договор покриващ причинени вреди при неплатежоспособност, несъстоятелност, не разплащане с контрагента, по силата на който Застрахователят възстановява платените от туриста суми, както и разликата от не представените услуги уговорени в договора. Отказът става в писмена форма преди началото на пътуването.
 
X. РЕКЛАМАЦИИ
1. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите на място, както и незабавно да уведоми в писмен вид Туроператора или неговият представител на място, с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
2. В случай, че рекламацията не бъде удовлетворена на място, Потребителят има право да предяви надлежно рекламация, съдържаща подробно описание на фактите и обстоятелствата, свързани с неизпълнението в 14 /четиринадесет/ дневен срок след завършване на туристическото пътуване, предмет на договора. В случай, че рекламацията бъде предявена устно, то Туроператорът съставя и заедно с Потребителят подписват протокол за предявената рекламация.
3. Туроператорът се задължава да вземе становище по рекламацията в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на получаването й. Туроператорът оставя без разглеждане рекламация, за която не е уведомен по реда на чл.1 от настоящия раздел.
 
XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. С подписа си Потребителя,  подписал настоящия договор, декларира:
1.1. Че е получил предварителна информация за пътуването в писмен вид.
1.2. Че е запознат с условията на договора и общите условия на Туроператорът публикувани в сайта на същия на адрес: www.suntravel.bg.
1.3. Споровете възникнали между Туроператора и Потребителя при изпълнението на този договор се решават по доброволен начин, а при несъгласие - от компетентен съд, съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.
1.4. Никой служител или представител на фирмата няма право да променя или отменя условията, задълженията и санкциите в договора и да поема отговорност ако не е изрично писмено упълномощен за това.
1.5. Всички промени във връзка с изпълнението на този договор са действителни, ако са направени в писмен вид и са неотменна част от настоящия договор.
1.6. Недействителността на отделна клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до недействителност на друга клауза или на договора като цяло.
1.7. С подписа си ……………………............................, ЕГН ……………………., декларира че лицата, от чието име подписва този договор са предварително запознати с условията на пътуването и с клаузите на договора, както и че изрично са го упълномощили да ги включи в екскурзията, описана по-горе, като подпише настоящия договор.
Made by: TaraSoft

Общи условия