Гърция

Skype Me™! fb phone 02/ 951 6948
  • 02/ 951 6948
Гърция
Гърция е разположена в Югоизточна Европа. Тя заема южната част на Балканския полуостров и островите в Егейско и Йонийско море. Подобно на България и тя споделя драматичната участ на кръстопът между Изтока и Запада; на място където се сблъскват интересите на много близки и далечни държави. Археологическите проучвания показват, че Елада била обитавана още в праисторически времена, а историците наричат първите й жители праелини. През второто и първото хилядолетие пр.н.е. в Гърция идват елините - ахейци и дорийци, които подчиняват и асимилират праелините. По-късно праелините и елините създават няколко големи цивилизации: Минойската /на о.Крит/, Цикладската /на Цикладските острови в Егейско море/, Микенската /в Микена/ и Класическата /с център Атина/.

Гърция се състои от континентална и островна части, с площ около 132 хил.кв.км. Островната част обхваща около 3 000 острова, от които 151 са обитаеми. От тях най-големи са Крит и Родос. Общата брегова линия е с дължина около 15 хил.км. Това разстояние е по-голямо от пътя, който изминава кораб от Пирея до Ню Йорк. Бреговата линия е силно разчленена, с многобройни големи и малки заливи, удобни за пристанища, което благоприятства развитието на корабоплаването.

На север Гърция граничи с България и Македония; на северозапад–с Албания; а на изток с Турция. Бреговете й се мият от три морета, които са част от Средиземно море: на изток Егейско, на запад Йонийско и на юг Либийско.

Населението на страната е 10,6 млн. души, като 94% са гърци, около 4% турци, а останалите – българи, албанци и други. Официалният език е гръцкият. Столица на държавата – Атина. Паричната единица до 31.12.2001 г е гръцката драхма; от 01.01.2001 – еврото.

Земната повърхност на Гърция е предимно планинска и полупланинска. Най-високата планина е Олимп (2917 м.). Според митологията тук са живели гръцките богове и богини. Главният бог в гръцката митология е Зевс. Други богове – това са бога на виното Дионисии, богът на морето Посейдон, богът на слънцето Аполон, богинята на любовта Афродита и др. Низините, разположени по крайбрежията, са тесни ивици земя, съединени с долините на реките, вливащи се в моретата. Само в Северна Гърция има по-обширни полета.

В Средна и Южна Гърция климатът е средиземноморски, с мека и влажна зима, сухо и горещо лято, а в северните части е преходно средиземноморски. Благоприятен е при условия на изкуствено напояване за отглеждането не само на субтропични, но и на всички видове зърнени и технически култури. Безоблачното, слънчево и топло време през по-голяма част от годината има голямо значение за развитието на туризма и курортното дело.

Гърция няма големи реки. Най-голяма е Еврос (Марица), която извира от България, влива се в Егейско море и служи за естествена граница между Гърция и Турция. Още две реки идват от България – Нестос (Места) и Стримонас (Струма). В страната има много езера, но повечето са малки. По произход са тектонични /Дойранско, Преспанско, Костурско и др/.

Растителността е със средиземноморски характер. Срещат се субтропични вечнозелени иглолистни дървета /лавър,кипарис/, маквиси /дива маслина, мирт, розмарин/. Горите в Гърция покриват 11% от територията (дъб, бук, иглолистни). Преобладава храстовата и полухрастовата растителност. Много средиземноморски растения са придобили стопанско значение - кестен, лешник, нар, бадем, лоза.

Полезните изкопаеми са разнообразни, но повечето от тях са в ограничено количество: кафяви и лигнитни въглища, железни руди, пирит, манган, хром, боксит и др. Световноизвестен е гръцкият мрамор, добиван около Атина, на полуостров Пелопонес, около Янина и при Кавала.

Гърция е парламентарна република, начело с президент избиран от еднопалатен парламент за срок от 5 години. Законодателната власт принадлежи на парламента, а изпълнителната се осъществява от президента и правителството.

Гърция е индустриално-аграрна страна със средно икономическо развитие, със значителна зависимост от чуждестранния капитал. Отделя се особено внимание на развитието на леката и хранително-вкусова промишленост, нефтопреработващата, рудодобивната и алуминиевата промишленост. Териториалното разположение на производствените мощности е крайно неравномерно. В Атина и Солун се формира 69% от националния доход и се произвежда повече от половината от промишлената продукция. Селското стопанство е вторият по значение отрасъл на икономиката. Водещо място заема растениевъдството /зърнени култури, тютюн, памук/. Гърция е специализирана в производството на цитрусови култури: лимони, портокали, мандарини, а маслинената култура е разпространена още от древността /на трето място по добив след Испания и Италия/.

Най-голямо значение има морският транспорт, който осъществява 90% от външните и 30% от вътрешните превози. Добре развити са автомобилния и въздушния транспорт. Атинското летище “Елиникон” е едно от най-големите в Европа и важен транспортен възел.

Многобройните исторически и културни паметници и благоприятните природни дадености на Гърция привличат хиляди туристи от цял свят. Годишно страната се посещава от над 10 млн.туристи, предимно от страните от ЕС и САЩ. Доходите от чуждестранния туризъм имат голямо значение за икономическото развитие. Най-посещавани са островите /Родос, Тасос, Евбея и др./ и историческите обекти в Атина, Солун, Пелопонес, Епир.

Made by: TaraSoft

Гърция