Любопитно
Блог

Знаете ли за Бенелюкс?

22 Април 2012
45

Бенелюкс е икономически съюз, включващ три съседни държави. Името му най-вероятно е въведено през 1946 г. и идва от първите букви на страните членки. БеНеЛюкс: Белгия, Нидерландия и Люксембург. Държавите от Бенелюкс са тясно свързани - имат близки културни, географски и социални връзки от стотици години. Те са и си остават монархии. Териториите им са били последователно под испанско и австрийско и владение. През 20 век, след като получават своята независимост, младите държави бързо разбират, че имат нужда да бъдат икономически съюзници. На 25 юли 1921 г. е подписано „Белгийско-Люксембургското икономическо обединение“. То се счита за предвестник на Бенелюкс. Заради последствията от двете световни войни: разрушения, икономическа стагнация и множество човешки жертви, през септември 1944 г. трите правителства в изгнание започват да подготвят план за икономическо сътрудничество и взаимопомощ. Те се съгласяват да премахнат митниците по общите си граници и да обявят обща цена за стоките, влизащи от страни нечленки на „БеНеЛюкс“. На 05.09.1944 г. договорът е подписан като е уточнено, че той ще влезе в сила от 1-ви януари 1948 г. Крайната цел е постигането на пълен икономически съюз, т.е. свободно движение на стоки,  услуги, капитали и хора в рамките на съюза. Договорът за икономически съюз между страните от Бенелюкс се сключва на 3 февруари 1958 г.
            Населението на Бенелюкс е около 28 млн. души, от които около 16,5 млн в Холандия, 11 млн в Белгия и 0,5 млн в Люксембург. Официални езици са нидерландски и френски.
           
Белгия е една от най-гъсто населените страни след Холандия и има около 11 милиона  население, разположено на площ по-малка от 1/3 от България (30 528 кв.км). Тя е конституционна монархия, в която се говори както френски, така и фламандски език, а близо до границата с  Германия и немски език. От 1993 г. крал на Белгия е Албер II. Законодателната власт се осъществява от двукамарен парламент. Страната е член на Европейския съюз от самото му основаване (1957 г.). В административно отношение Белгия се дели на 9 провинции.
 
Нидерландия (“ниска земя”) е създадена в резултат на борбата на човека с морето. Холандска поговорка гласи: “Бог създаде земя за всички народи, холандците си я създадоха сами.” Около 40 % от територията на страната е под морското равнище. Отделена е от морето чрез диги и е превърната в полдери, като се търси сигурност от заплахата на морските нахлувания. Последното нахлуване на морето е било през 1953 г., което взема много жертви. След това през годините се издигат надеждни предпазни диги с компютърно наблюдение и управление. Около половината от територията на страната има само 1 м. надм. в. и едва 2 % - повече от 50 м. Малките 100-метрови хълмове се смятат за планини. Максималната височина е само 321 м. – височината във Фалгерберг.
Населението на Нидерландия е 16,5 млн. души, предимно холандци, а територията й е малко над 41 000 кв.км. Средната гъстота на населението е 482 души на кв. км. Най-гъстата в Европа като се изключи Монако. В провинциите Северна и Южна Холандия тя достига 800 – 1000 души на кв.км. Страната е известна с дигите си, вятърните мелници, дървените обувки, лалетата и осезаемата толерантност в обществото. Либералната й политика често се споменава зад граница. Страната е домакин на Международния съд. Официална столица е Амстердам (така, както е записано в Конституцията), докато Хага е административна столица: седалище на правителството, дом на кралицата и местонахождение на повечето посолства.
 
Велико Херцогство Люксембург се нарежда сред най-малките страни в света. Територията на страната е 2 586 кв.км, а населението възлиза на малко над половин милион души. Официалните езици в Люксембург са френски, немски и люксембургски. Люксембург е наследствена конституционна монархия. Велик херцог на Люксембург е Анри Люксембургски. Според конституцията от 1868 г. изпълнителната власт се разпределя между Великия херцог и кабинет, начело на който стои министър-председателят. Законодателната власт се упражнява от еднокамарен парламент, избиран директно на всеки пет години. Държавният съвет, състоящ се от 21 пожизнено назначавани от Великия херцог членове, има съветническа функция при писането на законите. Люксембург е страната с най-висок стандарт на живот. Тя е на първо място по доход на глава от населението в света. Поради тази и много други причини Люксембург привлича много чужденци: над 35% от населението на страната.
            Днес в Люксембург е силно развита сферата на услугите, най-вече банковото и административното дело. Градът е седалище на няколко институции на Европейския съюз, сред които Европейския съд, Европейската сметна палата и Европейската инвестиционна банка. Люксембург е една от шестте страни учредителки на Европейския съюз. През 1999 г. се присъединява към европейския паричен съюз.