Лихтенщайн

Skype Me™! fb phone 02/ 951 6948
  • 02/ 951 6948
Лихтенщайн
Княжество Лихтенщайн е миниатюрна държава с площ 160 кв. км., разположено в Средна Европа. Обхваща долината на Горен Рейн между Швейцария и Австрия, както и околните планини. Планините заемат 60 % от територията й. Името на страната в превод от немски означава “светъл камък”. Съществува от 1719 г. и е независима от 1866 г.

Планинският климат (най-висок връх е Глаушпиц – 2599 м.) и бистрите реки привличат хиляди туристи от други страни и оказват въздействие върху развитието на селското стопанство.

В страната живеят около 32 000 души, от които 1/3 са германо-швейцарци и австрийци, а основната религия е католическата. Официален език е немският. Столицата на Княжеството е град Вадуц с население 5 000 жители. Лихтенщайн е конституционна монархия. От 1998 г. на престола е Ханс-Адам II фон Лихтенщайн. Това е единствената страна в Европа, в която жените нямат избирателни права.

Икономиката на Лихтенщайн е силно зависима от чуждестранния капитал, предимно швейцарския. След II св. в. много фирми са привлечени чрез много ниски данъци (около 3%). Тези фирми разкриват предприятия на електрониката, приборостроенето, фармацевтиката, текстилната и редица др. клонове на промишлеността. Предприятията са малки, пръснати по цялата страна. Дори най-голямата обединение “Хилти”, с над 6000 работници, се състои от десетки предприятия. Почти цялата продукция е предназначена за износ – главно за Швейцария. Така напр. част от устройствата за наблюдение на американската космически кораби Аполо са произведени от лихтенщайнска фирма.

Водещ селскостопански отрасъл е животновъдството. Отглеждат се едър рогат добитък, свине, овце. Фермите използват хубавите естествени ливади. По долината на Рейн се отглеждат зърнени храни, картофи, развито е също овощарството и лозарството.

Официална парична единица е швейцарския франк. Княжеството се представлява от швейцарските посолства.

Приходите на страната се формират от търговията на пощенски марки и от международния туризъм. Годишно се отпечатват около 7 млн. марки, даващ около 12 млн. долара приходи (10 % от държавния доход). Броят на туристите надхвърля 100 000 души годишно. Най-висок дял от валутните постъпления (над 35 %) се получават от данъците и таксите, налагани на чуждестранните инвестиционни компании.

Вадуц, столицата на Лихтенщайн, е разположен сред живописната долина на река Рейн. Има заводи за автоматични контролно-измервателни прибори, за детайли на авиационната и оптическата промишленост, за радарни инсталации. Националната компания “Ивоклар” има световна известност в производството на зъбни протези. Годишно се изнасят над 50 млн. изкуствени зъби.

Made by: TaraSoft

Лихтенщайн