Финландия

Skype Me™! fb phone 02/ 951 6948
  • 02/ 951 6948
Финландия
Финландия е страна от Северна Европа и граничи с Русия, Швеция и Норвегия. Има излаз на Финския и Ботническия залив и силно разчленена брегова линия с над 8 000 острови и полуострови. Финландия е страната на хилядите езера. Централната част е заета от Езерното плато, което е ограничено от моренни хълмове. Релефът е хълмисто-низинен. Най-високият връх е Халтиатунтури (1328 г.).
 
Финландия е богата предимно на рудни полезни изкопаеми – медни, железни, хромови и др. Има запаси на уран, сребро и злато. Изпитва недостиг на енергиийни запаси и се налага да внася.
 
Страната се намира пад влияние на студени въздушни маси. Броят на ветровите дни е голям. Финландия е „Земята на белите нощи”. Тук полярното лято продължава 73 дни без Слънцето да залязва, а полярната нощ - 51 денонощия без слънце.
 
Финландия е богата на водни ресурси. Често я наричат „Страната на езерата”, които са с ледников произход. Реките свързват езерата. По-голяма част от реките са къси и буйни, не са плавателни, но служат за транспортиране на дървесината. По финландската територия има огромен брой блата.
 
73 % от територията на Финландия е заета от гори. Те са национално богатство. Преобладават иглолистните. Съществува закон, който забранява на стопанинът да отсече дърво в собствения си двор без разрешение на общинските власти.
 
Наричат Финландия „Европейска Япония”, заради нравствените добродетели. Кражбите са рядкост. Имат завидна образователна система с деветкласно образование. В страната няма неграмотни.
 
Финландия е индустриално-аграрна страна с развита промишленост и интензивно селско стопанство. Държавата има основно участие в износът на дървесина, хартия, целулоза и машини за дървообработване. Машиностроенето е развито – корабостроене, машини за дървообработване, целулозно-хартиената промишленост, автомобили, електротехнически и електронни изделия и др. Химическата промишленост се развива на база местни и вносни суровини. Дървообработващата и целулозно–хартиена промишленост дават 50 % от износа на страната.
 
От селското стопанство водещо място има животновъдството, което задоволява напълно потребностите на населението от мляко и месо.
 
Хелзинки (1 млн. ж.) е голям политически, културен и промишлен център. Тя е столица и най-голям град във Финландия. Градът е двуезичен като финския и шведския са равноправни, въпреки че за преобладаващото мнозинство родния език е финския.
 
Турку (250 хил.ж.) е старата столица. Тук през 1640 г. е открит първият финландски университет, в който се преподавало на шведски език.
 
Нокиа е център на световноизвестната фирма за мобилни телефони.
 
ИСТОРИЯ
 
Според археологически сведения територията на днешна Финландия е заселена още в средата на 9-тото хил. пр.Хр. За учените е дискусионен въпросът дали в тези земи първи се заселват индоевропейски или фински племена. В първите векове след Христа фински племена от Балтика нахлуват в днешна Южна и Централна Финландия и изтласкват населението, което живеело там на север. Постепенно се заселват финските племена суоми, еми и карели. През ХІІ-ХІV в. Швеция налага своята власт. С Калмарската уния Дания подчинява Швеция и Финландия, но през 1581 г. последната е обявена за Велико княжество в пределите на Швеция. До 1808 г. кралете на Швеция използват почетната титла Велик княз на Финландия (Suomen suuriruhtinas). Когато започва Реформацията шведският крал въвежда в страната лутеранството, като във Финландия процесът преминава без вътрешна съпротива. През ХVІ в. Микаел Агрикола издава първите книги на фински език, а през 1640 г. в град Обу (Турку) е основан първият университет в страната.
 
През ХVІІІ в. финландските земи се превръщат в арена на войни между Швеция и Русия. Шведско-руската война през 1808-1809 г. завършва с присъединяването на Финландия към Руската империя. Между 1809 и 1917 г. Велик княз на Финландия е официалната титла на владетеля на автономното Велико княжество Финландия, намиращо се в лична уния с Русия.
 
Следващите десетилетия бележат нарастването на ролята на финския език и култура и на Хелзинки, който се превръща в главен град на страната. През 1892 г. финският език получава равен статут с шведския.
 
Финландия се ползва със значителна автономия - има парламент и правителство, а руските власти рядко се намесват във вътрешния живот на Великото княжество. През 1906 г. е въведено всеобщо избирателно право, но реформата е извършена в момент, когато руското правителство ограничава автономията на Финландия.
 
Малко след завземането на властта от болшевиките в Русия, на 6 декември 1917 г. Финландия обявява независимост, а две години по-късно е провъзгласена за република. През 1920 г. Финландия и Съветска Русияподписват мирен договор и установяват дипломатически отношения. Със Съветско-финландската война (1939-1940 г.) Финландия губи Карелия.
 
През1941г. Финландия става съюзник на Германия във Втората световна война и започва военни действия срещу Съветския съюз. След победите на съветската армия през 1944 г. Финландия отпада от хитлеристката коалиция. На 19 септември 1944 г. двете държави сключват примирие. През 1948 г. (подновяван през 1970 г. и 1983 г.) Финландия и СССР подписват договор за дружба, сътрудничество и взаимопомощ.
 
След Втората световна война Финландия води политика на неутралитет. През 1955 г. е приета за член на ООН, а през 1995 г. на ЕС. След референдум от 2005 г. повечето финландци се обявяват против присъединяването към НАТО.
 
Финландия е парламентарна република, начело с президент, избиран чрез преки и тайни избори за 6 години. Законодателната власт се осъществява от президента и еднокамарен парламент (200 депутати, избирани за 4 години). Изпълнителен орган е Държавният съвет, назначаван от президента.
 
В административно отношение Република Финландия е разделена на 6 провинции (ляни), управлявани от провинциални правителства начело с губернатор, назначаван от президента. Те се делят на 444 общини (кунта). Общините са обединени в 20 области (маакунта), ръководени от областни съвети.
 
Хелзинки е известен като перлата на Балтийско море. Градът е изграден през 1550 г. с указ на шведския крал Густав Васи при устието на р. Ванта Йоки. Мястото се оказва неподходящо поради лошия достъп до морето и през 1964 г. той е построен на мястото, където е и днес - на вдадения във Финския залив неголям скалист полуостров Естнес.
 
Финландската столица е защитена от морските бури чрез група от близо 300 скални островчета, които са част от нея и са свързани помежду си с мостове. В него живее 20% от населението на страната. До XVIII в. почти всички сгради в града са били от дърво. В повечето случаи туристическите обиколки започват и завършват на сенатския площад, който се отличава със своята неокласическа архитектура. Тук се издигат и най-известните сгради в столицата - Катедралата, Министерският съвет, Университетът, Библиотеката. Те са построени през XVIII в. В центъра на площада може да се открие и прилика между Хелзинки и София - паметник на руския император Александър II. Той е израз на благодарността за обявената от Александър ІІ автономия на Финландия и проведените демократични реформи. Любопитно е да знаете, че в  Хелзинки има фабрики за лицензно производство на български йогурт (кисело мляко).
 
Една от най-големите атракции около Хелзинки е обиколката на малките острови. Задължителна спирка за всеки воден бус е построеният през XVII в. остров-крепост "Суоменлина". От 1991 г. островът е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Made by: TaraSoft

Финландия