Фирмени данни

ЗА НАС

ТО СЪН ТРАВЕЛ ПРИМА ЕООД

Седалище и адрес на управление:

София; ул. Стефан Тошев 98;

ЕИК 200374402;

МОЛ Ирена Илиева - Управител

Удостоверение за регистрация като туроператор № РКК–01–6234

 

Адрес за кореспонденция:

София; бул. Ген. Тотлебен 2

 

 

ТО/ТА СЪН ТРАВЕЛ ЕООД

Седалище и адрес на управление:

София; ул. Стефан Тошев 98;

ЕИК 131285517;

МОЛ Ирена Илиева – Управител

Удостоверение за регистрация като туристически агент № 05356

Удостоверение за регистрация като туроператор  № РК-01-7927

 

Адрес за кореспонденция:

София; бул. Ген. Тотлебен 2